Seslichat

 
Image Detail

Www.seslidema.com duyuru

TweetWww.SesLiDema.Com AçıkLama SesLiDema.Com SesLi ChaT SiTemize HoşqeLDiniz (ßunDan Sonra Kısaca “SesLi Dema.Com Diye AnıLacakTır SiTemiz) SiTemize Giriş YapTıqınız İçin MinneTTarız. SiTemize Türkiyenin Her YerinDen Giriş YapaßiLeceksiniz KenDinize Ait ÜyeLiqiniz OLacakTır KenDinize AiT AvaTarınız OLacakTır.Ayrıca Misafir OLarakTa GireßiLeceksiniz GüvenLik AçısınDan Üye OLmanız ÖneriLir. ! GooqLe PLaTformunDa ßir Çok SesLi ChaT DaLLarı VarDır. FakaT KaLiTeLi OLmak SesLiDema.Com […]

Image Detail

Www.seslidema.com duyuru

TweetWWW.SESLİDEMA.COM [DUYURU] SesLiDema.Com SesLiOkey.Com ChaT KuLLanıcıLarının Sesine KuLak Vererek, SeviyeLi SohßeT ODaLarımıza Siz DeqerLi MisafirLerimizi DaveT ETmekTeyiz. SizLerDe ArkaDaşLarınıza SesLiDema.Com SesLiOkey.Com Önererek SiTemize KaTkıDa ßuLunaßiLirsiniz. SesLi ChaT SiTeLerinDe Yaşanan SohßeT KirLiLiqini AzaLTmak İçin GösTermiş OLDuqumuz ÇaLışmaLarDa DesTek İçin YorumLarınızı ßekLiyoruz.. [SayqıLarımızLa] DEMA AZAP www.SesLiDema.Com www.SesLiOkey.Com 1 views

Image Detail

Www.seslidema.com sohbetle ilgili yenikikler

TweetSesLiDema.com SesLiOkey.com KenDimizDe İLqiLi Yeni ßiLqiLer Öqrenmek Her Zaman İLqinç Ve EqLenceLiDir. ÖqrenDiqimiz Her ßiLqi KenDimizi KeşfeTmemiz İçin İpucu OLur Bize İşTe SizLere KıLavuzLuk Yapacaqını DüşünDüqümüz ßiLqiLer. 1______ 16-28 Yaş AraLıqınDa ßaşLayan ArkaDaşLıkLar Daha SaqLam Ve Uzun ÖmürLü OLur İnsanLar AcıLarını Ve SevinçLerini PayLaşTıkLarı KişiLerLe Daha FarkLı AqLar Kurar ßu ßir Gerçek HaL ßöyLe İken […]

Image Detail

Www.seslidema.com ilginç konular

TweetİLGİNÇ KONULAR PraTiq Ve İLqinç KonuLarDa Her ALanDa Daima Size GüzeL ŞeyLer Sunuyoruz Ve Sunmaya Devam Ediyoruz. ßiLmeDiqiniz KonuLarı AraşTırıp SizLerLe PayLaşıyoruz. 1.İnsan VucuDunDa 37.2 TriLyon Hüçre ßuLunuyor. 2. İnsanLarın YenqeçLer Gißi Yan Yan Yürümemesinin Seßeßi, ßu Yürüme Şek- Linin En Az Koşmak Kadar KaLori GerekTirmesi. 3. Torino Kefeni, İsa’Nın ÖLümü SırasınDa GerçekLeşen ßir RaDyoakTif […]

Image Detail

Www.seslidema.com sesli sohbetde uyulması gereken kuralar

TweetSesLiDema.Com SesLiOkey.Com ChaT KuraLLarı 1. UyuLması Ve SesLi ChaT İçinDe Gereken ZorunLu KıLınan Yasa YaDa DavranışLara Yön Veren İLke, Nizam Eş AnLamı NezakeT Ve AhLak KuraLLarı. 2. ßir EyLem GerçekLeşTirirken UyuLması Gereken, UyuLDuqunDa Kişinin KenDisine Veya ßaşka KişiLere FayDa SaqLayacak Veya Zarar Görmesini EngeLLeyecek İLkeLer. 3.ßir SohßeTe, ArkaDaşLıqa, EqLenceLi DaLLarınDa YaDa YapıLacak ßir SesLi ChaT […]

Image Detail

Www.seslidema.com edep nedir?

TweetEDEP NeDir EDep; Haya, Terßiye, İffeT, ZerafeT, UTanma, AqırßaşLıLık, Söz Ve DavranışLarınDa ÖLçüLü OLma, İyi Ve GüzeL AhLak Gißi ManaLara GeLir. GüzeL Terßiye Ve GüzeL HuyLarLa VasıfLanmakTır. UtanıLacak ŞeyLerDen İnsanı Koruyan MeLekeDir. ADaß, “EDeß” KeLimesinin ÇoquLuDur İnsanLara SözLen Ve FiiLen GüzeL DavranışTa ßuLunmakTan İßareTTir İnsan İçin En ßüyük ßir Şeref EdepTir EDep İnsanın SüsüDür ZıDDı […]

Image Detail

Www.seslidema.com sesli chat nedir?

TweetChaT NeDir? ChaT Türkçesi ” SohßeT ” AnLamına GeLmekTeDir. İnTerneTin BiLqiye ULaşım KonusunDa SerqiLeDiqi PerformansTan Sonra İnTerneTin SaDece BiLqi AkTarımı İçin DeqiL, Aynı ZamanDa EğLence İçinDe KuLLanıLaßiLeceqiDe DüşünüLDü. Bunun SonucunDaDa İnTerneT ÜzerinDen İnsanLarın Bir Takma AD KuLLarak ( Rumuz ) SohbeT EDip TanımaDıqınız RasTqeLe BiriyLe YapıLaßiLDiqi Gißi Ayrıca TanıDıqınız KişiLerLeDe ÖzeL ProqramLar Weß SiTeLeri AracıLıqı […]

Image Detail

Www.seslidema.com sesli görüntülü ücretsiz sohbet

TweetSesli sohbet sitelerinde sohbet arkadaşlıklar kurmak için binlerce sitelerden biri olmamıza ragmen,,  www.seslidema.com olarak sizlere  saygılı seviyeli kaliteli ve ücretsiz görüntülü dünyanın dört biyandan gelen arkadaşlarla  sizlere huzurlu bi ortam sohbet sunmaktayız…  Kısa bir zamanda farkımızı göstererek hızlı birşekilde büyüyen kocaman bi aileyiz…  Bu aileye katkısı olan kurucusu olan DeMa Azap ve tüm görevli arkadaşlara […]

Image Detail

Www.seslidema.com sesli sohbet platformu

TweetSesLiDema.Com PLatformLarı İLe Dünyanın Dört Bir YanınDan İnsanLar Yeni ArkaDaşLar EDinmek Veya GörüntüLü Sohbet Edip YabancıLarLa Tanışmak İçin EğLenmek İçin SesLiDema ALternatifi ArıyorLar. Bir Çok RastgeLe Sohbet SitesinDe Görüntülü Sohbet SitesinDe SizLerLe DaLga Geçer Gibi AnınDa Değiştir Butonuna BasanLarDan SıkıLDınızmı? İşte SizLere Arayıpta BuLamaDığınız ALternatif Bir Çözüm SesLiDema . En İyi GörüntüLü Sohbet, En İyi […]

Image Detail

Www.seslidema.com sesli muhabbet

TweetMuhaßßet Sitesi SesliDema.Com MuhaßßeT SiTesi SesLiDema.Com; İnsanLarın ßirßirLeri İLe Muhhaßßet ETTikLeri Ve Dünyanın Her ÜLkesinDen FarkLı KüLTürLerDe ßay Ve ßayanLarı ßir Araya GeTirerek GüzeL MuhaßeTLer Ve DiaLogLar ETmesini SağLar. Sesli Dema. MuhaßeTLer YaşayaßiLirsiniz. Muhabbet Sitesi, SesliDema, SesliOkey, Görüntülü Sohbet, ArkaDaşLık SiTeLeri Gißi KeLimeLerLe Karşınıza ÇıKaßiLir. SesliDema PLatformu OLarak ßizLerDe SizLere sesliDema.com ÜzerinDen HizmeTi VermekTeyiz. SiTemiz […]


Sesli Sohbet